ekologiczne źródła światła LED
Strona główna » Regulamin

Promocje

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin sklepu Eko-Oswietlenie.pl

I. Informacje ogólne:

 1. Sklep Eko-Oswietlenie.pl prowadzony jest przez właściciela sklepu, którym jest firma:

  ORIS TRADE SP. Z O.O.

  Kamieniec 2
  34-480 Jabłonka
  e-mail: sklep@eko-oswietlenie.pl
  NIP: 735-289-79-26
  REGON: 389256301
  KRS: 0000907801
  konto bankowe: 09 1090 1665 0000 0001 4866 5938

Sprzedawca - ORIS TRADE SP. Z O.O., prowadząca sprzedaż na odległość za pomocą Serwisu oraz innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

Serwis - platforma internetowa prowadzona pod adresem internetowym http://eko-oswietlenie.pl umożliwiająca prezentowanie oferty Sklepu, Regulaminu i innych niezbędnych informacji, oraz składanie zamówień przez Klientów, a także realizację innych usług takich, jak Newsletter, prowadzenie indywidualnych kont Klientów, korespondencję Klientów ze Sprzedawcą za pomocą formularzy elektronicznych.

Sklep - sklep internetowy Eko-Oswietlenie.pl prowadzony przez Sprzedawcę na platformie internetowej pod adresem internetowym http://eko-oswietlenie.pl

Klient - akceptujący niniejszy Regulamin podmiot będący osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowaną przez właściwą osobę fizyczną, lub osoba fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient nie będący Konsumentem - Klient zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy dokument sporządzony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określający rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz inne wymagania określone w wymienionym artykule ustawy, a także zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Za trwały nośnik uznawana jest między innymi wiadomość e-mail.

Koszyk - funkcjonalność Serwisu udostępniana Klientowi przez Sprzedawcę polegająca na ułatwieniu procesu zakupu, zgromadzeniu informacji o wybranych towarach w jednym miejscu, umożliwieniu podsumowania ceny zakupu wraz z udzielonymi rabatami łącznie i dla poszczególnych towarów osobno, wybraniu formy przesyłki i formy płatności wraz z ich ceną, umożliwieniu podania adresu Klienta, adresu dostawy, danych do faktury VAT, oraz akceptacji Regulaminu.

Konto Klienta - nieobligatoryjna funkcjonalność Serwisu udostępniana Klientowi, umożliwiająca zarejestrowanie się i zalogowanie się poprzez indywidualny Login i wybrane przez Klienta podczas rejestracji Hasło. Zarejestrowani i zalogowani Klienci posiadają dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu. Między innymi mogą śledzić stan realizacji swoich zamówień, mogą korzystać z indywidualnych rabatów, jeśli Sklep ich udzielił Klientowi, mogą śledzić historię swoich zamówień.

Rejestracja - czynność podjęta przez Klienta polegająca na podaniu w formularzu danych takich niezbędnych przy zakładaniu Konta Klienta. Są to takie dane, jak: imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane niezbędne do wystawiania faktur, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także Hasło.

Login - ciąg znaków alfanumerycznych będących identyfikujący Klienta podczas logowania i Rejestracji. Login jest tożsamy z adresem e-mail Klienta.

Hasło - tajny ciąg znaków alfanumerycznych wymyślony przez Klienta, który powinien być znany tylko jemu, stosowany w celu uwierzytelniania konta Klienta.

Interaktywny formularz - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie.

Newsletter - usługa Sprzedawcy dostarczania Klientowi za jego zgodą informacji handlowej w postaci elektronicznej (e-mail), dotyczącej oferty Sklepu, promocji i aktualnych wydarzeń związanych z działalnością Sklepu.

System płatności elektronicznych - usługa płatności za pośrednictwem Internetu, dostawcą której jest firma pośrednicząca między bankiem Klienta dokonującego zakupu a Sprzedawcą. Płatność taka realizowana jest zgodnie z odrębnym regulaminem dostawcy systemu. Dostawca ten odpowiada za realizację i bezpieczeństwo płatności. Płatność powiększona jest o koszty prowizji dostawcy systemu.

Wyszukiwarka - funkcjonalność Serwisu udostępniana Klientowi, ułatwiająca wyszukanie na stronie Sklepu towaru, którym jest zainteresowany Klient.

Menu - funkcjonalność Serwisu ułatwiająca przegląd towaru poprzez pogrupowanie asortymentu w poszczególne kategorie.

 

II. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Informacje podane na stronie Sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem zawierane jest w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia, przestaje ono obowiązywać.
 3. Oferta Sklepu prezentowana jest w Serwisie pod adresem http://Eko-Oswietlenie.pl. Wybór asortymentu ułatwia Wyszukiwarka oraz Menu.
 4. Założenie indywidualnego konta Klienta w Serwisie nie jest konieczne, ale umożliwia pełne wykorzystanie udostępnionych funkcjonalności Serwisu.
 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Klient dodaje wybrany towar do Koszyka. Po wybraniu wszystkich towarów wraz z podaniem dodatkowych cech (np. kolor, rozmiar itp.), Klient dokonuje wyboru formy płatności i formy przesyłki, podaje dane kontaktowe, dane do faktury VAT, adres Klienta i adres dostawy, a następnie akceptuje regulamin i składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów i zapłać”.
 6. Serwis wysyła automatycznie do Klienta na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Kolejne kroki realizacji zamówienia przez Sprzedawcę są potwierdzane przez Serwis poprzez automatyczne wiadomości e-mail. Klient, który dokonał rejestracji, ma możliwość śledzenia statusu swojego zamówienia również w Serwisie po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła.
 8. Klient nie ma obowiązku korzystania z Serwisu podczas składania zamówienia. Zamówienie może być złożone również telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail, SMS, listu i dowolnego innego sposobu porozumiewania się na odległość.
 9. Zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu przyjmowane są całą dobę 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia (Koszyk). Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9-17. Zamówienia telefoniczne i SMS są wprowadzane do bazy Sklepu przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Kwota do zapłaty podana jest w podsumowaniu w Koszyku, i zawiera cenę za towar i zamówione usługi, koszty przesyłki i koszty płatności elektronicznych, wynikające z cennika dostawcy Systemu płatności elektronicznych.
 11. Istnieje możliwość wybrania opcji wysyłki za pobraniem.
 12. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru, po uzgodnieniu z obsługą Sklepu. W takim przypadku również zapłata może być dokonana osobiście.
 13. Z wyjątkiem zamówień z formą płatności przy odbiorze (za pobraniem) oraz za wyjątkiem odbioru osobistego zamówienia, realizacja zamówień oraz wysyłka następuje po otrzymaniu wpłaty całkowitej ceny, wraz z kosztami przesyłki i kosztami płatności elektronicznych, na konto bankowe Sprzedawcy:

  09 1090 1665 0000 0001 4866 5938
  ORIS TRADE SP. Z O.O.
  Kamieniec 2
  34-480 Jabłonka

  lub po otrzymaniu wpłaty w systemie płatności elektronicznych.
 14. Wpłata powinna być powiększona o koszty przesyłki podane przez Sklep. Są one oszacowane automatycznie przez Serwis na podstawie masy towaru i opakowania, oraz według cennika firmy dostarczającej przesyłkę (poczta, firma kurierska). W razie wątpliwości dotyczących tych kosztów, np. przy większej ilości towaru, masy towaru itp. Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia kosztów przesyłki.
 15. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem wybranego przez Klienta dostawcy Systemu płatności elektronicznych.
 16. Z wyjątkiem płatności za pobraniem, termin wpłaty za zamówienie wynosi 7 dni. Brak potwierdzonej płatności stanowi podstawę do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 17. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich wymaganych informacji, lub gdy informacje te budzą wątpliwości co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni od daty złożenia, nie będzie realizowane.
 18. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle 1-2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.
 19. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn Sklep nie był w stanie zrealizować częściowo lub całkowicie zamówienia w terminie jednego tygodnia, w szczególności z przyczyny braku towaru w magazynie Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail lub telefonicznie). Opóźnienie jednak nie powinno przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy.
 20. W przypadku całkowitego braku możliwości realizacji zamówienia, Klientowi zostanie zaproponowany inny, podobny towar, lub wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe lub przesyłką pieniężną.
 21. W przypadku szkody wyrządzonej przez firmę dostarczającą towar do Klienta (poczta, firma kurierska) Sklep złoży reklamację do tej firmy.
 22. W razie braku realizacji przesyłki przez firmę pocztową lub kurierską, albo w razie opóźnień trwających ponad 14 dni, sklep  złoży reklamację do firmy pocztowej lub kurierskiej. O fakcie opóźnienia Klient powinien poinformować Sklep.
 23. Klient może zmienić zamówienie tylko w przypadku, jeżeli zamówiony towar nie został jeszcze wysłany. O tym fakcie Klient powinien poinformować Sklep telefonicznie lub w inny sposób pozwalający potwierdzić zmianę zamówienia jeszcze przed jego realizacją. Zmiana zamówienia może przedłużyć czas jego realizacji.
 24. Zamówienie może być anulowane przed wysłaniem towaru do Klienta. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu.
 25. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie dotyczących asortymentu oraz cen produktów. W przypadku zmiany cennika, Klient, którzy już złożył zamówienie, zostanie obsłużony według cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany asortymentu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany, i będzie mógł podjąć decyzję o zmianie zamówienia lub o ewentualnym odstąpieniu od zakupu towaru.
 26. Ceny towarów wystawionych do sprzedaży podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne. Są to ceny brutto.
 27. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, paragon powinien zostać zwrócony. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury w trakcie składania zamówienia.
 28. Klient, który wyraził chęć otrzymania faktury VAT, wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury w postaci papierowej, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep.
 29. W przypadku wysyłki własność towaru jest przenoszona na Klienta w dacie nadania przesyłki.

III. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 6, 8 i 9 rozdziału III Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki go otrzymał, chyba, że Klient wyrazi zgodę na przelew na wskazane przez Konsumenta konto. Możliwy jest również inny sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę po uzgodnieniu tego z Klientem.
 4. Sklep nie dokonuje zwrotu płatności poprzez przyjęcie przesyłki za pobraniem. Przesyłki takie nie będą przyjmowane przez Sklep.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 11. Konsument odstępuje od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu i można go pobrać ze strony: http://eko-oswietlenie.pl/wzor-odstapienia-od-umowy-pm-22.html. Oświadczenie należy wysłać e-mailem na adres: sklep@eko-oswietlenie.pl, lub w formie papierowej pocztą.
 12. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza e-mailem otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego poprzez e-mail.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 14. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej.

IV. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje uwzględniamy w przypadkach uzasadnionych (np. otrzymany towar jest niezgodny z zamówieniem, posiada wady produkcyjne). Różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, wynikające z indywidualnego ustawienia monitora komputera Klienta (kolor, proporcje obrazu, itp.) nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu.
 3. Przed odebraniem przesyłki od doręczyciela, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania oraz towaru. W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru oraz w przypadku podejrzenia uszkodzenia towaru, przesyłki nie należy przyjmować. W obecności doręczyciela Klient jest zobowiązany do sporządzenia dokładnego protokołu szkody. Tego typu reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.
 4. Reklamacje towaru uszkodzonego z winy użytkownika nie będą uwzględnione.
 5. Koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją pokrywa Klient.
 6. W przypadku uznania reklamacji, koszt dostarczenia przesyłki jest zwracany Klientowi niezwłocznie, nie później niż do 5 dni roboczych od uznanej reklamacji, na wskazane konto bankowe lub na to samo konto bankowe, z którego Klient dokonywał płatności. W przypadku braku wskazanego konta bankowego, na które ma być przelana kwota zwrotu, zwrot następuje przekazem pocztowym.
 7. Reklamowany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu oraz z opisem powodu reklamacji na adres siedziby firmy:

  ORIS TRADE SP. Z O.O.
  Kamieniec 2
  34-480 Jabłonka

  Opis przyczyny reklamacji może być również przesłany na adres e-mail: sklep@eko-oswietlenie.pl.

 8. Nie przyjmujemy zwrotu towarów z tytułu reklamacji przesłanych do nas za pobraniem.
 9. Korzystanie z prawa gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza prawa do rękojmi określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami).
 10. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem:
  • Na podstawie art. 558 § 1. Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  • Odpowiedzialność sklepu obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia.
  • Sklep nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym firmy kurierskiej.

V. Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
  1. Usługa Konto Klienta:
   • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
   • Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
  2. Usługa Interaktywny formularz:
   • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
   • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  3. Usługa Newsletter:
   • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce Newsletter adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola Zapisz się, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
   • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
  • Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Sprzedawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
  • Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@eko-oswietlenie.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.(wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.
  • Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.
  • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z rozdziałem III niniejszego Regulaminu.

VI. Wymagania techniczne

 

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie komputerem lub innym urządzeniem podłączonym do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową taką, jak Chrome, Opera w wersji nie starszej niż 2, Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0. Przeglądarka powinna mieć włączoną funkcję cookies oraz JavaScript. Serwis wysyła automatyczne wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, dlatego wskazane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail. Adres ten jest również wykorzystywany do korespondencji między Klientem a Sprzedawcą, w tym za zgodą Klienta, do wysyłania wiadomości Newsletter. Zamówienia są możliwe również bez wykorzystania Serwisu, na przykład drogą telefoniczną, SMS, listownie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Oferta handlowa dotyczy terenu Polski.
 2. Transakcje dokonywane są w języku polskim, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 3. Transakcje dokonywane są według prawa polskiego.
 4. Klient i Sprzedawca mają zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Kopiowanie ze strony Serwisu wszelkich treści, opisów produktów, zdjęć itp. bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 7. Polityka prywatności Sklepu jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 8. Cennik kosztów przesyłki jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz innych ustaw.
 10. W przypadku niezgodności pomiędzy przepisami wynikającymi z ustaw wymienionych w pkt. 5 rozdziału VII Regulaminu a niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy tych ustaw.
 11. W razie wystąpienia sporu między Klientem a Sprzedawcą, strony mają możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej. Nie ogranicza to w żaden sposób prawa do rozstrzygania sporu na drodze sądowej.
 12. Konsument ma prawo skorzystać z bezpłatnej informacji lub pomocy prawnej Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów oraz do Federacji Konsumentów. Odpowiednie informacje są dostępne na stronach internetowych wymienionych instytucji.
 13. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny, którego właściwość określa Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 43, poz. 296 z późniejszymi zamianami).
 14. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu i jest udostępniany drogą e-mail na każde żądanie Klienta.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu